• Ikke kategoriseret

    Beretning fra Brugerrådet for 2014

    Af Sussi Lorenzen, næstformand i brugerrådet I 2014 har der siddet 3 repræsentanter fra rideskolen med i brugerrådet – og det forlyder, at der er flere kandidater på vej. I lange perioder har der været en enkelt eller ligefrem ingen…

  • Ikke kategoriseret

    Indkaldelse til generalforsamling i ARK d. 19. marts

    Indkaldelse til generalforsamling på Ark d. 19. marts kl. 18.00 i Café Puha Dagsorden: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Formanden aflægger beretning til godkendelse Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse Fastlæggelse af kontingent Indkomne forslag Valg af 2…