Brugerråd Opgaver

Brugerrådet på Albertslund Ridecenter består af 8 medlemmer og 8 suppleanter.
4 medlemmer og 4 suppleanter vælges på den årlige generalforsamling i Albertslund Rideklub i marts måned og repræsenterer privatrytterne.
4 medlemmer og 4 suppleanter vælges på et opstillingsmøde i marts måned og repræsenterer rideskolerytterne.

Lederen af ridecenteret deltager i rådets møder, der afholdes hver anden eller tredje måned.

Brugerrådet skal sammen med ridecenterets leder søge at skabe de bedste betingelser for alle brugere af ARC.
På rådets møder gennemgås og diskuteres alle væsentlige beslutninger, og retningslinjer for brugen af ridecenteret besluttes her.

I samarbejde med Albertslund Rideklub udarbejdes en aktivitetskalender, og brugerrådet igangsætter arrangementer som stævner for rideskooleryttere, striglekonkurrencer og orienteringsridt.

Referater fra brugerrådets møder, vedtægter for brugerrådet mv. kan ses på ridecenterets hjemmeside:www.ridecenter.albertslund.dk, og her finder du mange andre oplysninger om rideskolen og hestepensionen.

På Albertslund Rideklubs hjemmeside: www.albertslundrideklub.dk kan du også finde mange oplysninger om bl.a. privatundervisning og stævner.
Hvis du har spørgsmål eller forslag til brugerrådet, så er du velkommen til at komme dem i brugerrådets postkasse ved kontoret i det store ridehus eller sende en mail til formanden (email: uso16@hotmail.com) – så vil vi drøfte dem på førstkommende møde.

Venlig hilsen brugerrådet

Formand Ulla Flyvholm,