Årsberetning 2011 – Brugerråd

Årsberetning 2011

En brugerundersøgelse i 2010 pegede på, at en del pensionærer ikke vidste meget om brugerrådet. Derfor drøftede vi i starten 2011, hvad vi kunne foretage os for at gøre os mere ”kendte”. Det førte til, at brugerrådet fik sit eget menupunkt på rideklubbens hjemmeside, så her kan man nu læse om de opgaver, der løses i brugerrådet, man kan se vedtægter og politikker, og man kan endda finde billeder af nogle af brugerrådsmedlemmerne. Der er et eller andet galt med formatet, så her kan man få sig et billigt grin!

Ellers var starten af året præget af, at ridecenteret var i karantæne på grund af kværke, der varede fra 11. januar til 30. maj! Så der var ikke meget stævneaktivitet i hele første halvår, og vi måtte også aflyse et orienteringsridt, da vi ikke kunne komme i skoven.

Vi fik holdt en afslutning for skolerytterne med striglekonkurrence inden sommerferien, og orienteringsridtet blev afviklet i oktober, med mange deltagere, halvdelen skoleryttere og halvdelen privatryttere.

Her i januar 2012 holdt vi dressurstævne for skolerytterne, på vinterens første rigtige snevejsdag. Der var mange startende og mange fine ridt, selv om hestene var tændte i det kolde vejr.

Årets vigtigste ”begivenhed” er mærkeligt nok også den mindst debatterede: I foråret varslede Albertslund Kommune voldsomme besparelser på kulturområdet. Der skulle spares 1,75 millioner kroner. Et af spareforslagene var at fjerne tilskuddet til Albertslund Ridecenter, hvilket altså reelt betød en lukning. Vi var i ”konkurrence” med blandt andet Musikteatret, Vikingelandsbyen og biblioteket.

Charlotte og jeg skrev sammen en tekst om ARC’s fortræffeligheder, som politikerne skulle bruge i deres beslutningsproces, og så var det ellers bare at vente – og håbe.

I juni besluttede kommunalbestyrelsen, at besparelserne skulle fordeles over alle institutionerne, og at biblioteket skulle bære det største tab. Vi slap med en besparelse på 50.000 kr., som det kommunale tilskud altså reduceres med nu og fremover.

I brugerrådet har vi siden talt om denne sparerunde og vores egen rolle i den. Vi vil gerne spille en mere aktiv rolle fremover, og vi prøver at finde veje til at ”markedsføre” ARC.

På trods af at sparekniven har skåret hårdt de sidste par år, er det lykkedes Charlotte og personalet at holde standarden oppe og endda finde kræfter til at komme med nye tiltag. Der er startet en ponyklub, der en gang om måneden indbyder børn og unge til forskellige aktiviteter, og interessen har været meget stor lige fra starten. Som jeg ser det, kører det rigtig godt, så jeg imødeser 2012 med positiv forventning.

Som altid vil jeg slutte med at nævne, at I er velkomne til at smide en seddel med spørgsmål eller forslag i brugerrådets postkasse i det store ridehus (husk at sætte navn på) – så tager vi jeres spørgsmål op på førstkommende møde.

Venlig hilsen

Sussi Lorenzen