Ikke kategoriseret

Beretning fra Brugerrådet for 2014

Af Sussi Lorenzen, næstformand i brugerrådet

I 2014 har der siddet 3 repræsentanter fra rideskolen med i brugerrådet – og det forlyder, at der er flere kandidater på vej. I lange perioder har der været en enkelt eller ligefrem ingen til at repræsentere rideskolen, så det er en klar styrkelse af brugerrådet. Vi har selvfølgelig hele tiden haft fokus på forholdene for rideskolen, men det er bedre, hvis der er rideskoleryttere eller forældre til rideskoleryttere med i diskussionerne, så de selv kan fortælle om deres oplevelser i hverdagen på rideskolen. Ifølge vedtægterne for brugerrådet skal der være 8 repræsentanter for rideskolen – 4 medlemmer og 4 suppleanter – så der er plads til flere interesserede.

I 2014 blev ridecenteret igen ramt af kværke. Centeret var i karantæne fra 20. april og tre måneder frem. Kværken og karantænen er til stor gene for pensionærerne, der ikke kan ride i skoven  eller tage til stævner, og den betyder ekstra arbejde for personalet. Derudover er kværken en økonomisk byrde. Rideskolehestenes sommergræsning måtte udskydes, og det medførte, at rideskolen startede senere end planlagt efter sommerferien, så der røg en uges indtægt. Og en række hesteejere, der var på vej ind i en boks på ARC, udskød eller droppede indflytningen.

Antallet af tomme bokse har varieret stærkt gennem året. Fra 10 i foråret, ned til 2 efter sommerferien, og nu er tallet steget til mere end 10. Der har været en del fraflytninger på det sidste med begrundelse i dårlige foldforhold, og så har der været en del aflivninger blandt privathestene. Rideklub og ridecenter har sammen rettet henvendelse til Albertslund Kommune, der har været og besigtige forholdene. Kommunen er gået positivt ind i sagen, så der er håb om, at der kommer nogle varige løsninger.

Brugerrådet har ikke stået for nogen arrangementer i 2014. Ridecenterts økonomi har ikke gjort det muligt at afholde dressurstævner for rideskolerytterne, da det kræver deltagelse af personalet. I stedet har rideklubben åbnet for rideskoleklasser ved deres stævner.

Brugerrådet har diskuteret, om vi skal kaste os ud i afholdelse af trec-stævner. Vi har holdt møde med repræsentanter for disciplinen, som har givet gode råd om tilrettelæggelsen af stævner. Det vil blive taget op i løbet af foråret, om der skal afholdes et egentligt stævne, eller om man kan bruge trec som træningsaktivitet.

Til slut skal nævnes som sædvanlig i denne beretning, at alle er velkomne til at smide en seddel i brugerrådets postkasse med spørgsmål eller forslag, så vil de blive taget op til drøftelse.

februar 2015