Ikke kategoriseret

Bestyrelsesmøde 16/9-2019

Tilstede: Rulle, Karina, Gitte, Lene, Charlotte og Mie

Ikke tilstede: Natalie

Nyt fra:

Formanden, samt øvrige medlemmer:

Der er jubilæum i weekenden. Det virker som om alle på stedet er glade og trives.

Junior ryttere

Intet nyt

Brugerrådet

Jubilæum fylder en den i øjeblikket. I 2020 skal kommunen igen spare, og ridecenteret er igen i sparekataloget. Derfor har ridecenteret, klubben og brugerrådet skrevet et hørringssvar til kommunalbestyrelsen.

Ridecenter

Der er kommet grus på foldene, så foldende er klar til vinteren.

DRF

Drf mangler et lokale at afholde møde i distrikt 

Kommunen

Der er lavet hørringsvar til kommunalbestyrelsen og der er hørringsfrist frem til d.20 september.

Økonomi

Vi har fået 25. 000 kr. Af Albertlund kommune til afholdelsen af jubilæumsdagen.

Punkter fra sidst

Ridehusplan

Alle bruger af ridecenteret skal huske at man altid skal spørger om man må longere i ridehuset når man kommer ind.

Der har været nogle henvendelser angående brug af heatset til at undervisning. Det kan være svært at afkode hvor rytterne med heatset i, rider hen, fordi de øvrige rytter i ridehuset ikke kan høre hvor de skal ride hen.  Bestyrelsen går derfor i dialog med underviserne, så dette ikke bliver et problem.
Punkter til næste møde

  • Kommunikationsstrategi
  • Evaluering af 40 års jubilæum
  • Ridehusplan

EVT