Ikke kategoriseret

Bestyrelsesmøde 17/10-2019

Tilstede: Karina, Gitte, Mie, Natalie, Lene, Charlotte og Renée

Inviteret fra de forskellige udvalg: Stævneudvalg – Lotte. Fest og aktivitetsudvalg – Gitte og Renée.

Afbud: Ingen

Nyt fra:

Formanden, samt øvrige medlemmer:

Junior:
Brugerrådet:

Intet nyt.

Ridecenter:

Der er ridelejr i efterårsferien og udlejning af rideskolehestene. Der er sat en rideskolehest til salg, da den ikke trives som skolehest.

Maja stopper på ridecenteret 31/12-2019 fordi hun skal i militæret. Der skal derfor findes en ny til at dække hendes timer.

Walkeren: Man skal have en introduktion til walkeren af en fra personalet. Charlotte fortæller også, at det er oplyst på et hesteejermøde at man ikke må sætte sin hest ud til andre i walkeren uden først at kontakte den/deres ejer, og det løser jo så også problemet med at man kan få snakket om hvem der gør/slukker for hvad. Charlotte oplyser endvidere at hun vil følge op på den instruks personalet giver og sikre den er mere uddybende

DRF:

Intet nyt

Kommunen:

Der har været 1. behandling af kommunes budget. Ridecenteret er luknings truet.

Der er svar 5 november 2019.

Økonomi:

Økonomien går godt.


Stævneudvalg:

Vi har jubilæumsstævne og vestegnensmesterskaberne i oktober og november.

Der er 13 rytter der gerne vil ride vestegnemesterskaberne, både privatrytter og rideskoleelever. Lotte sammensætter nogle hold, efter de kriterier og regler der er, hvorefter bestyrelsen godkender holdopstillingen.

Udvalget har fundet en vandgrav, som de har fået godkendt at købe.

Udvalget vil gerne lave noget banetræning evt. i en ferie hvor der er plads i ridehusene.
Der er søgt stævner for hele 2020 men de venter svar på godkendelse af datoer.

Der er købt underlag ind til låns til holdkonkurrencer.

Fest og aktivitetsudvalg:

Sommerfesten 2019 gik rigtig godt og der er en julefrokost d.16. november 2019.


Punkter fra sidst:

Kommunikationsstrategi:

Hvor mange facebookgrupper skal både ridecenter og rideklubben have?

Vi er bekymret for, at det kan være svært at gennemskue, hvor man skal hente diverse informationer fra både klubben og centeret.

Vi vil derfor gerne have lavet en samlet kommunikationsindsats for henholdsvis intern og ekstern kommunikation i forhold til hjemmesiden og facebook for både klub og center. Dette vil Charlotte, Louise og Mie sætte sig sammen og få kigget på. Dette med henblik på, at skabe gennemskuelighed, og gøre det let at finde informationer for både nye og gamle.

Jubilæum:

Både dags og aften arrangementet gik rigtigt godt. Der var stor tilslutning og opbakning til arrangementet.

Der var mange forskellige aktiviteter til både børn og voksne.

Ridehusplan – noget der skal laves om:

Spring onsdag:

Der er ikke en regel om at man skal booke ridehuset når man skal springe, men vi mener det er god stil at booke alligevel.

Volti stopper fra 1 november 2019.

Punkter til næste møde, dato:

EVT:
Henvendelse fra volti:

Volti har ikke deres træning på Ark efter 1. november. De har fået lov til at booke sig ind til træning i ydre tiderne. Derfor ønsker volti at få voltigjord (eget af klubben) med sig, men vi undersøger om de kan købe den af klubben.

Foredrag med Lise:

Lise bruger sine hjælpertimer til at holde foredrag i 2020. Angående tema til foredraget har Lise selv forslået en praktiskdag fx at lærer at tage hestens puls, men det er ikke endeligt besluttet.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 9. december 2019