Ikke kategoriseret

Bestyrelsesmøde 9/12-2019

Til stedet: Karina, Mie, Gitte, Charlotte og Renée

Fraværende: Natalie

Nyt fra formand samt øvrige seniormedlemmer

Karina træder ud af bestyrelsen pr. 1/1-20 og Mie (næstformand) er derfor konstitueret formand indtil generalforsamlingen til marts 2020, hvor formandsposten dermed er på valg.

Brugerrådet, bestyrelsen og personalet har i dag haft møde med kultur og fritidschefen fra Albertslund kommune Rene B. Olesen, som var og fortælle kort om den kommende analyse af ridecenteret 2020.

Junior rytterne:

Intet nyt

Brugerrådet:

Har været til møde angående den kommende analyse af ridecenteret i 2020.

Ridecenteret:

  • Det går godt, der er fyldte ridehold.
  • De har afholdt personalemøde, hvor de vil lave et visuelt årshjul med de kommende aktiviteter fra ridecenteret. 
  • Der er kommet ny rideskolehest på prøve.
  • Der er rideskolestævne d.20 december 2019 med stor tilmelding.
  • Der er ingen ridelejr mellem jul og nytår men der er udlejning af rideskolen.
  • Lotte Jaenicke overtaget Maja Hansens undervisning om tirsdagen efter nytår.

DRF:

Intet nyt

Kommunen:

Se punktet ’Nyt fra formand og øvrige senior medlemmer.

Økonomi:

Intet nyt

Dato for kommende generalforsamling 2020 – d.10 marts kl.19.00 i cafe puha.

Formandsposten og et bestyrelsesmedlem er på valg.