Ikke kategoriseret

Bestyrelsesmøde d.12.06.2020

Dagsorden til bestyrelsesmøde d.12/6-2020

Fremmødt: Gitte, Daniel, Renée, Lene, Marianne, Maya, Lotte og Sofie (Ridecenteret).

Ikke fremmødt: Natalie og Charlotte

▶ Ridecenter

Evaluering af corona

 • Ridecenter har haft en hård tid under Corona, da meget af personalet har været hjemsendt. Personalet har mødt en masse modstand og de ved godt at flere har været presset over ikke at kunne komme flere gange om dagen.
 • Ridecenteret er genåbnet, rideskolen er startet op igen og man må komme og benytte ridecenteret faciliteter igen.
 • Fremadrettet skal ridecenteret være bedre til at kommunikere ud til pensionærerne særligt på facebook. Det kan være svært at finde ud af retningslinjerne når både bestyrelsesmedlemmer og centerlederen melder information ud på facebook. Ridecenteret er helt klar over at de kan/kunne gøre tingene bedre og vil derfor også evaluerer på hvad de vil gøre anderledes hvis de kommer ti at stå i lignende situation igen.

Møde med Charlottes chef:

 • Rene fra kommune har holdt møde med to bestyrelsesmedlemmer og centerlederen i maj måned. Han holdt et mundtligt oplæg angående analysen om ridecenteret. Han ville gerne have kommentar fra bestyrelsen og Gitte svaret ham, at bestyrelses ikke ønsker at overtage ridecenteret hvis dette skulle blive aktuelt. Det er skoven der ejer grunden på ridecenteret, og de ønsker ikke af leje grunden til private.
 • Der er flere forskellige løsnings muligheder ift. at finanser renovering eller udskiftning af bygninger.  
 • Rene er fortrøstningsfuld ift. lukning af ridecenteret.
 • Rene forslog at rideklubben og ridecenteret arbejdede på at få et samarbejde op at kører med familieafsnittet i Albertslund kommune.

Nyt fra ridecenteret:

 • Skolehesten Fea er blevet aflivet, men der er kommet en ny.
 • Ridecenteret mangler 2-3 nye skoleheste.
 • Alle er tilbage på arbejde igen.
 • Der er stadig nogle ponybokse ledige.

▶ Brugerrådet

 • Der er snart møde.

▶ Nyt fra formand

 • Intet nyt

▶ Nyt fra yderligere medlemmer

Junior -medlemmer

 • Der er åbnet op for at privatrytter kan tilmelde sig rideskolen ridelejre i uge 28.
 • Der er også åbnet op for at privatrytter kan tilmelde sig rideskolestævnet d.19. juni.

Senior-medlemmer

 • Det rør sig at flere pensionærer gerne vil have et budget for klubbens planer og indkøb. Hvad tror vi hvad vi kommer til at tjene og hvad vi tror og ved vi gerne vil bruge af penge. Bestyrelsen vil kigge på at lave et budget efter sommeren.   

▶ Mails og henvendelser fra pensionærer

12 timers regel

 • Selvom der har været Corona, og pensionærerne ikke har måtte komme på ridecenteret mere end et par timer har bestyrelsen valgt at 12 timers reglen forbliver som den er, da vi på nuværende tidspunkt mener der vil blive rig mulighed for at nå at optjene sine timer på både stævne og arbejdsweekend.

▶ Arbejdsweekend – dato

Ridecenteret ønsker til arbejdsweekenden:

 • Det hvide hegn rundt om græsstykket skal males.
 • Udendørs dressur hegn males.
 • Generel oprydning på ridecenteret.
 • Højtryksspule ridehusene.

Vi har besluttet at holde flere weekend hvor man kan melde sig på med forskellige aktiviteter og projekter.

D. 25-26 juli 2020 kl.09.00

d. 5-6 september 2020. kl. 09.00

Der vil blive lavet en meningsmåling på facebook hvor folk kan tilmelde sig, så vi ved hvor mange der kommer de forskellige dage.


 ▶ Diverse udvalg

 • Der er intet nyt fra udvalgene

▶ Punkter til næste møde

 • Vedtægterne
 • Budget
 • Arbejdsweekend
 • Økonomi
 • Servicemeddelelse

▶ Evt.

Hjemmesiden

 • Vores hjemmeside skal opdatere.
 • Vi vil inviterere webmaster til et møde efter sommeren.  


▶ Datoer kommende møder/invitationer til udvalgene

 • Mandag d.17. august 2020
 • Mandag d.21. september 2020
 • Mandag d.19. oktober 2020
 • Mandag d.23. november 2020
 • Vi holder ikke møde i december