Ikke kategoriseret

Bestyrelsesmøde d. 21.09.2020

Referat 

 1. Deltagerliste
  1. Daniel
  1. Gitte
  1. Maya
  1. Emma
  1. Marianne
  1. Lotte
 2. Formalia
  1. Dato: 21-09-2020
  1. Referent: Emma
 3. Hjemmeside
  1. Struktur
   1. Kommunikationsstrategi
   1. Der kommunikeres i alle mulige grupper – meget rodet
   1. Opstalder gruppen er vist kun til information fra personalet
   1. Albertslund rideklub må kun have opslag fra bestyrelsen
   1. Kunne være rart med en fane til udmeldinger fra stævneudvalget på hjemmesiden
   1. Folk efterspørger også en kolonne til bestyrelse
  1. Ny hjemmeside
   1. Det kan ikke betale sig at rette i den gamle
   1. Det skal være nemt og brugervenligt at lave den nye samt at rette og indsætte ting på hjemmesiden
   1. Lotte vil gerne være torvholder, medmindre Louise ikke vil af med den
    1. Marianne snakker med Louise
 4. Mail til politiet
  1. Marianne har skrevet til Politiet angående det salg af stoffer der foregår i nærheden
  1. Bilerne kører sindssygt i nærheden af hestene
   1. Det er sindssygt farligt
  1. Man kan ikke forvente at modtage svar fra politiet
 5. Ny konstituering af ordinært bestyrelsesmedlem
  1. Renée er trådt ud af bestyrelsen med øjebliklig virkning
  1. Emma bliver ny ordinær (sekretær)
 6. Stævneudvalg
  1. Dommertårnet
   1. Lotte og Jack kigger på dommertårnet i ridehuset i dag efter mødet
   1. Det skal være større og isoleres
   1. Vi skal have fat i en ny el radiator
    1. Daniel undersøger muligheder. Måske kan vi få en gratis
   1. Det kunne være rart med en extender, så der kan komme wifi i dommertårnet
    1. Så kan man taste resultaterne ind med det samme eventuelt via en iPad
   1. Pia kigger efter ny computer
   1. Der skal også skaffes ny printer
   1. Planen er at dommertårnet skal være klar inden næste stævne
    1. Det bliver nok gjort i weekenderne i uge 41 og 42
   1. Det kan være det bliver dyre end først antaget, hvis der skal et større vindue til
    1. Det er godkendt
  1. Nyt springmateriale
   1. Det kunne også være rart med materiale til nye støtter, da dem vi har er rådne i bunden (vingestøtterne især).
   1. Man bør tage en gennemgang af de støtter vi har pt og smide dem ud, der er helt i stykker.
   1. Man kan måske spare penge ved at skrue nøglehulsskinnerne af, så de kan bruges til nye støtter
  1. ATV
   1. Kan overvejes at klubben køber en
   1. Kunne være rart til banekørsel samt transport af materiale
 7. Andet
  1. Naboerne
   1. Der er dårlig stemning
   1. De er trætte af at folk parkerer ved deres indkørsler og at der flyder med lort efter stævner
   1. Måske invitere til nabomøde
  1. Trailere
   1. Folk skal flytte deres trailere når der afholdes stævne
    1. Måske man skulle printe sedler ud så alle ser at de skal flyttes op til stævner
   1. Der skal følges op på behandling fra kommunen i forhold til om de overhovedet må holde der
 8. Næste møde
  1. 19-10-2020 kl. 19
  1. Punkter?
   1. Hjemmeside
   1. Budget
   1. Charlotte starter med et punkt fra ridecenteret
  1. Gitte kommer ikke, Marianne kan måske heller ikke