Cookie- og Privatlivspolitik (1)

Vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden

Albertslund Rideklub (ARK) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand Karina Carstensen
Adresse: Gl. Landevej 24, Albertslund
CVR:  
86352311
Telefonnr.:  Vi har ingen bestyrelsestelefon.
Mail: bestyrelse@albertslundrideklub.dk
Website: www.albertslundrideklub.dk

1.0 Vilkår og betingelser for hjemmesiden

Ved benyttelse af denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

Foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

2.0 Pris og betaling

Alle priser nævnt på Hjemmesiden er eksklusiv moms med undtagelse af eventuelle gebyrer der er inklusive 25% moms.

3.0 Abonnementsvilkår

Såfremt at købet er et kontinuerligt abonnement er følgende vilkår gældende.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at vi må fremsende årlig opkrævning  indtil du enten ændrer dit medlemskab eller afmelder dette på email: kasserer@albertslundrideklub.dk .

4.0 Fortrydelsesret

Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, o.l. (se evt. “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12” . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte enten foreningen som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.

Har du købt en vare har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til foreningen, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

5.0 Personoplysninger

Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig.

De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom. Der opbevares ingen personhenførbare oplysninger om dig.

De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af kontingent hos foreningen, som du har tilmeldt dig.

Som registreret bruger hos foreningen har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

6.0 Cookies

Vi benytter ikke login på vores hjemmeside.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen “Funktioner” – “Internetindstillinger” – “Slet cookies”.

7.0 Tekniske krav til brugerens computerudstyr

Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

8.0 Ansvarsfraskrivelse

Foreningen er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

Foreningen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

Foreningen tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

Foreningen indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Selvom Foreningen tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Foreningen kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Foreningen forpligter sig ikke til at opdatere materialet.

Foreningen er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Foreningen.

Foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Foreningens eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, foreningen har leveret, skal du kontakte foreningen og bede om en udredelse på dine vegne. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og finde en passende løsning.

Vi registrer ikke brugerne af vores hjemmeside.

9.0 Force majeure

Foreningen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c)  brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning,                   epidemi eller anden naturkatastrofe

(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f)  en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

Godkendt 24. maj 2018 af bestyrelsen.