Ikke kategoriseret

Generalforsamling d.14/6-21

Indkaldelse til GeneralforsamlingTid og sted: Mandag d. 14/6-21 kl. 19 i rytterstuen på Albertslund Ridecenter, Gamle Landevej 24 – 2620 Albertslund

Om vi kan være i rytterstuen, afhænger af de retningslinjer/anbefalinger som Regeringen/Albertslund Kommune udstikker i henhold til Coronakrisen.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag – HUSK forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage inden Generalforsamlingen.

6. Forslag fra bestyrelsen om fiberbund på den udendørs dressurbane. Medlemmerne bedes tage stilling til om vi skal betale en del af udgiften (ca. kr. 150.000).

7.Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år af gangen)

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år af gangen)

9. Valg af 2 juniorrepræsentanter (vælges for 1 år af gangen)

10. Valg af 4 medlemmer og 4 suppleanter til Brugerrådet for ARC i henhold til Brugerrådets vedtægter.

11. Valg af diverse udvalg (vælges for 1 år af gangen)Her en kort gennemgang af hvad man melder sig til, når man melder sig ind i et udvalgFest og aktivitetsudvalget: Deltager i møder inden arrangementer, arrangerer fester mv. Man deltager i planlægningen, indkøb, gøre klar/dække op samt oprydning dagen derpå.Stævnevalget: Deltager i møder og planlægning af stævner hele året, deltager inden stævner, uddelegerer arbejde til hjælpere, og hjælper til under stævnets afholdelse samt oprydningen derefter.

12. Valg af uvildig og af bestyrelsen uafhængig revisor, samt 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år af gangen)

13. Kåring af rideklubbens championatsvindere

14. Evt. Alm oplysninger:-

ALLE restancefrie medlemmer har adgang til Generalforsamlingen.- Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt- For at stemme til Generalforsamlingen, skal man have været medlem af klubben i mindst 3måneder, gældende fra den dag klubben har modtaget indmeldelsen.- Medlemmer over 18 år er valgbare til Bestyrelsen, såfremt de opfylder ovenstående.- Personer under 15 år har ikke stemmeret.Vel mødt Bestyrelsen ARK