Indkaldelse til Generalforsamling d. 10. marts 2016 på ARC

Indkaldelse til generalforsamling i ARK d. 10. marts 2016 – kl.18.00 i Café Puha

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
 7. Valg af 2 juniormedlemmer (vælges for 1 år)
 8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til brugerrådet for ARC, i henhold til brugerrådets vedtægter
 10. Valg til diverse udvalg, stævneudvalg, aktivitetsudvalg og webudvalg (vælges for 1 år)
 11. Valg af 1 uvildig, og af bestyrelsen uafhængig revisor, samt 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)
 12. Eventuelt

Bestyrelsen

OBS:

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så skriv dit navn på listen, som hænger på opslagstavlen i det nye ridehus. Dog er det også muligt at meddele, at man stiller op, til selve generalforsamlingen.

På valg:

Formandsposten: Karina Carstensen (genopstiller til formandsposten)

Bestyrelsesmedlem: Mie Arnvig (genopstiller som bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsesmedlem: vakant (Kim Jannicke udtræder af bestyrelsen)

Juniormedlem: Sofie Farvin (genopstiller som juniormedlem)

 

Comments are closed.