Indkaldelse til Generalforsamling d. 10. marts 2016 på ARC

Indkaldelse til generalforsamling i ARK d. 10. marts 2016 – kl.18.00 i Café Puha

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
 7. Valg af 2 juniormedlemmer (vælges for 1 år)
 8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til brugerrådet for ARC, i henhold til brugerrådets vedtægter
 10. Valg til diverse udvalg, stævneudvalg, aktivitetsudvalg og webudvalg (vælges for 1 år)
 11. Valg af 1 uvildig, og af bestyrelsen uafhængig revisor, samt 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)
 12. Eventuelt

Bestyrelsen

OBS:

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så skriv dit navn på listen, som hænger på opslagstavlen i det nye ridehus. Dog er det også muligt at meddele, at man stiller op, til selve generalforsamlingen.

På valg:

Formandsposten: Karina Carstensen (genopstiller til formandsposten)

Bestyrelsesmedlem: Mie Arnvig (genopstiller som bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsesmedlem: vakant (Kim Jannicke udtræder af bestyrelsen)

Juniormedlem: Sofie Farvin (genopstiller som juniormedlem)

 

Volti’s planer for 2016

Volti har opdateret deres side (HER) og deres konkurrence kalender for 2016 (HER)

Husk – Lys på Hest og rytter – i lygtetændingstiden

lyspåhest

Klubmester 2015 i Spring omtalt i AP Posten

Stort tillykke til Liv og Lotte som klubmester i spring for pony og hest 2015

Omtale i AP Posten (HER)

Julearrangement 13. december 2015 – aflyst

Julearrangementet er desværre blevet aflyst.

Albertslund Ridecenter inviterer dig hermed til vores JULEARRANGEMENT 13. december
Tilmelding skal ske via Facebook, søg på arcjulearrangement2015, eller skriv til arcjulearrangement@gmail.com
Vores cafe vil være åben, hvor man kan købe lækker juleguf.

 

Springsstævne 14-15 november 2015

Kære alle.
Så skal vi til det igen 🙂
Vi afholder springstævne med Klubmesterskab, så husk og meld til. I kan se alle detaljer her
Der kommer senere et opslag omkring tidspunkter for hjælpere (se mere på klubbens facebookside) 🙂

http://go.rideforbund.dk/staevnekalender/vis-staevne.aspx?eventid=Prop00025318

Vi glæder os til endnu et godt stævne i verdens bedste klub.
På vegne af stævneudvalget

Klubmesterskabe i Spring – reglerne

I forbindelse med forestående springstævne præciseres reglerne

Regler for deltagelse i klubmesterskab Spring 2015  HER

Referat bestyrelsen (maj)

Referaterne fra klubbens bestyrelsesmøder kan  ses HER

Bestyrelsesmøde 7. maj 2015

 

Volti begynder og elite deltager omtalt i AP Posten 9/9-15

Rideklubben fik lidt omtale i AP Posten  (HER)

Championatspoint januar-september 2015

Championatspoint jan – september 2015
Spring hest: Point
Sofie Vangholm Porche 33
Dressur hest:
Anja Morell Strandagergaards Atlanta 54
Anja Morell Mr. P 41
Dressur pony:
Maja Frederiksen Princess 28
Sif Duegaard Action 12
Maja Frederiksen Lilo 10

Information omkring championatspoint kan indsendes til point@albertslundrideklub.dk så de kan registreres.