Ikke kategoriseret

Referat ordinær generalforsamling 10.03.2020

Referat generelforsamling 10.03.2020

 1. Valg af dirigent – Mie
 2. Valg af stemmetæller – Pia Aabo og Majbritt
 3. Årsberetning for 2019

Ny fiberbund

Online bookingsystem

Stævner

40-års jubilæum

Budgetforhandlinger – mere info i maj 2020

Langsigtet mål for 2020 er målrettet kommunikation fortsat

 • Årsregnskab

Primært stævner og salg af sodavand har givet overskud – i alt 55.835,71 kr.

Klubarrangementerne er ekstra høje, og dækker blandt andet over den afholdte jubilæumsfest.

 • Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at vi fastholder nuværende priser.

Dette er vedtaget.

 • Indkomne forslag

Forslag om at støttemedlemmer skal have stemmeret – godkendt

Snak om budget fremover

Forslag om at indkøbe sand/grus til foldene – mail skal sendes og dette forslag kan derefter drøftes

 • Valg af formand og bestyrelsesmedlem

Valg af formand for 2 år

Indstillet af bestyrelsen og valgt: Marianne Simonsen

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Valgt: Daniel Dreyer

 • Valg af juniormedlemmer og suppleanter

Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år

Maya Jensen

Natalie Ghanam

Valg af 2 suppleanter for 1 år

Stiller op: Natalia, Lotte, Emma

Valgt: Lotte Jaenicke og Emma Aabo

 • Valg af 4 medlemmer til brugerrådet

Ulla

Mira

Marianne

Karina Kaspersen

Sara

Maya

 1. Valg af 4 suppleanter til brugerrådet

Louise

Majbritt

Vibeke

Sif

 1. Valg til diverse udvalg

Web:

Louise

Stævneudvalget:

Emma-Ofelia

Natalie

Sara

Maya

Gitte

Pia

Louise

Majbritt

Mette

Lotte

Støttemedlem: Jesper

Yderligere meldt ind dd.: Lene Lassen

Fest og aktivitetsudvalget:

Gitte

Majbritt

Marianne

Pia

Jesper

Yderligere meldt ind dd.: Lene Lassen, Daniel Dreyer, Eva, Henrik

Støttemedlem: Rulle

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Valg af revisor: Majbritt

Valg af revisor suppleant: Vibeke

 1. Eventuelt

Roskilde Dyrskue

Mash/vand udenfor – kog vand i køkkenet og hæld i udendørs

Opsamler til alle staldene

Arbejdsdage – datoer ud