Ikke kategoriseret

Referater fra bestyrelsesmøderne i 2016 er nu opdateret

Så er alle referater fra bestyrelsesmøderne i 2016 lagt på hjemmesiden

(ses her)