Ridehusreglement 2018

ALLE skal bære fastspændt og godkendt ridehjelm, samt sko med hæl
hvis der rides med sadel.

Mobiltelefoner må IKKE benyttes under ridning.

DRESSUR:
• Der skal tages hensyn til den rytter der modtager undervisning
• Ved mange ryttere i ridehuset skridtes til/fra på samme volte
• Kun en privat underviser i ridehusene ad gangen, dog ikke mellem 17-
  18 i vinterhalvåret
• Undervisning bookes ved at skrive sig på planen, der hænger i det gamle
ridehus

SPRING:
• Springene skal ryddes af banen efter brug og stilles som anvist af
klubben, eller centeret såfremt deres springmateriel benyttes
• Søndag er det muligt at løsspringe/springe i det ”nye” ridehus fra om
morgenen indtil kl. 13
• Efter brug af springmateriel på den udendørs springbane fjernes alle
bomme fra jorden, da de ellers tager skade
• Det er ikke tilladt at springe alene, og der skal være en til stede over
18 år.
• Spring skal skrives på den indrettede seddel.
ELLERS:
• Henstilling fra bestyrelsesmedlemmer, rideskoleundervisere og øvrigt  personale SKAL efterkommes
Lort skal samles op inden man forlader banerne, gøres dette ikke kan
det medføre bøde
Al skridt foregår på hovslaget og altid en og en
• Der rides altid venstre mod venstre skulder
• Alle der benytter rideklubbens materiel skal være medlem af klubben.
  – Dette gælder også for parter
• Er hesten til fare for andre skal longering stoppes med det samme.
Longering er kun tilladt når begge ridehuse er ledige, og ikke benyttes
af rideskolen. Der må kun longeres i et ridehus ad gangen, og kun en
pony/hest ad gangen
• Ved dyrlægebesøg er det tilladt kortvarigt at longere så en evt.
diagnose kan stilles
• Longere man i et ridehus, og der kommer en rytter, som ikke ønsker
longering, har man 10 min. til at gøre sig færdig.
Der må ikke være løse heste i ridehusene
• Der må ikke opholde sig løse hunde på banerne eller i ridehusene
• Al ridning på centerets øvrige område må kun foregå i skridt
Hesten skal have alle 4 hove ud af stalden, inden man stiger op. Man
må ligeledes ikke stige af inde i staldene.
• Det er forbudt at ride/gå med heste på Gl. Landevej efter mørkets
  frembrud, med mindre hest og rytter er udstyret med reflekser og lys
• Man må ikke færdes med hest på cykelstien ved Gl. Landevej
• Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning og eksklusion af
rideklubben
• Ved spørgsmål til ovenstående kontakt bestyrelsen – og husk at
bruge din sunde fornuft og tag hensyn til andre

Januar 2018/Bestyrelsen ARK