Skovtur

Vi er så heldige at have Vestskoven lige ved ARC – men der er nogle regler som alle der færdes til hest bør kende til:

Første stykke fra ridecentret til tunnelen må kun ske på ridestierne – ikke græsse ved søen eller lign.

I Vestskoven er ridning kun er tilladt på ridestierne, og i skovbunden, hvor der er høje træer:

I skoven er der etableret mange kilometer ridestier for at give rytterne et ekstra godt tilbud, men også for at undgå ridning på skovvejene af hensyn til andre skovgæster. I  Vestskoven er ridning ikke tilladt på grusbelagte skovveje, på vandreruter (afmærket med gule prikker), på fortidsminder og i hundeskovene, bortset fra ridestierne.
  • (Skoven hører under Naturstyrelsen som har opstillet reglerne for ridning i området – yderligere information HER)
  • Kort over skoven (opd. 2013)  og stierne kan ses her
Husk Ridesikkerhed
  • Rid helst flere sammen
  • Rid ikke alene i skoven uden at fortælle at du rider ud og evt. hvornår du forventes tilbage på ARC
  • Husk en hovrenser (så kan du klare sten i skoen hvis der bliver problemer)
  • Husk mobil
  • Husk at være tilbage inden ridecentret lukker ridehusene.