Stævnepladsen Spring

For at gøre det nemmere for vores ryttere udefra har vi lavet en skitse over vores stævneplads.

Der er ingen adgang til ridecenteret med trailer, vi henstiller til hensynsfuld parkering på Gamle Landevej.

Vi har to opvarmningsbaner, en med og en uden spring. Til- og afskridtning kan med fordel foretages på skovstien – følg hesteskoene der også viser vejen til indgangen til springbanen.

Startlister og baneskitser findes på bagsiden af sekretariatet!

Stævneplads Spring